Boendeenkät 2014

Boendeenkäten fanns att besvara här på hemsidan samt via pappersenkät som delades ut på olika sätt. Svarstiden var från 25 mars till 19 maj. Drygt 1600 svar kom in relativt jämt fördelat från olika platser i kommunen avseende landsbygd och serviceorter.

100 personer i åldern under 25 år har svarat på enkäten, i övrigt ganska jämnt fördelat mellan åldersgrupperna 25-45, 45-65 och äldre än 65 år.

I enkäten talar ca hälften eller 800 personer om att de förväntas skaffa annat boende inom  10 år. Av dessa kan 18% tänka sig flytta till tätorten resterande vill på jämnt fördelat i serviceort och på landsbygd. 

500 personer vill flytta till en hyresrätt och i huvudsak till en 3:a som man i genomsnitt är villig att betala 6000 i månadshyra för.

I åldrarna under 25 år samt 25-45 efterfrågas även begagnade villor på landsbygden eftersom priserna är lägre där än i tätorten. 

Det som betyder mest vid val av bostadsort för de svarande är till 80% närheten till naturen, havet, sjöarna och lugnet på landsbygden. Det är nuvarande boendemiljö som präglar. Bor i en landsbygdsort nära havet, lockar det, bor man längre in i landet är det naturen och sjöarna.

Av de svarande fanns det också 131 personer som kunde tänka sig att sälja tomtmark.

Hur går vi vidare?

Hela resultatet av undersökningen kommer att presenteras vid de valmöten till rådet som sker den 2 oktober på sex platser i kommunen. Då beslutas också i varje område hur man går vidare i jakten på tomtmark samt att få in intresseanmälan för boende i området.

Stor fråga vid valdebatten den 20 augusti!

Byggnation på landsbygden och att skapa förutsättningar blir en stor fråga till partierna i panelen vid den stora valdebatten i augusti. Vilka partier har intresse av en samtidig utveckling i stad och landsbygd? Vilka partier har ett hållbart program för detta?