Dialogmöte Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen var den 10 september inbjudna av Varbergs Landsbygdsråd till ett presentations- och dialogmöte. Mötet var förlagt till Kungsäter och startade med ett studiebesök i ortens livsmedelsbutik som har nya ägare sedan 1 år tillbaka. Butiken har under den tiden blomstrat med bl.a. ett eget pizzabageri. Allting sammantaget har bidragit till en stor försäljningsökning då kunderna vänder åter till sin butik på orten. I butiken bjöds de ca 30 besökarna på pizza med sallad. Göran Palmkvist. rådets reprensentant från Kungsäter tackade för besöket och välkomnade alla till fortsättning i Kungsäters bygdegård.

Hela kommunstyrelsen med de två kommunråden Jörgen Warborn och Jana Nilsson i spetsen samt kommundirektör Ann-Britt Ulfgren och samhällsplaneringschef Jan Malmgren mötte upp till mötet. Kenneth Johansson, ordförande i rådet gjorde en kort presentation av bostadssituationen på landsbygden och det kommande behovet av nybyggnation för att stimulera boenderotation.

Bo Wisfelt berättade om hur Kungsäter - Gunnarsjö byalag arbetar och om alla projekt som är på gång och som redan är genomförda. Vidare belyste han avsaknaden av ortsnamnen i de kartor som förekommer i bl.a turistbroschyrer.

Lena Språng visade ett bildspel med musik från den motorshow som arrangeras i Karl-Gustav sedan några år tillbaka, vidare berättade hon om det arbete som pågår med att skapa underlag till driften av bygdens idrottshall.

Jörgen Warborn presenterade därefter kort kommunstyrelsens uppdrag i kommunen med utgångspunkt från Visionen.

Byggnation och infrastruktur

Detta är det uppdrag som landsbygdsinvånarna i de olika kommundelarna har tildelat Landsbygdsrådet. Rådet ser som sin främsta uppgift att väcka diskussioner kring boenderotation ute på landsbygden samt att skapa opinion för byggande på landet.

Gruppdiskussioner

I avslutande gruppdiskussioner mellan rådsmedlemmar och politiker diskuterades bl.a. framtida samarbetsformer.