Infrastruktur

 

Sammanställning av synpunkter på vägarna!

Synpunkter som samlades in till stormötet i Grimeton den 22 maj 2014slutlig-sammanstallning-vag-153j-massmedia.pdf

synpunkter-ovriga-vagar-i-varbergs-kommun-massmedia.pdf

cykelfard-till-varberg.pdf

 

 I uppdraget kring infrastruktur ingår fiber på landsbygden som refovisas på särskild sida samt vägnät, kollektivtrafik samt säkra cykelvägar.

11 oktober 2013 träffade Göran Palmkvist och Kenneth Johansson från rådet, Stefan Jacobsson och Stefan Johansson från Gata-Hamn förvaltningen för att finna dialogformer. I november är det inplanerat en träff med representanter från Trafikverket.

Cykelplan för Varbergs kommun är ett dokument som lever fram till 2015. Inför en ny cykelplan är det viktigt att vi i varje område tänker igenom behovet av säkra cykelvägar. Nuvarande cykelplan