Inlandet

Samlingslokaler som finns att hyra
i området, klicka på bilden

/pa270011-1024x768.jpg

 

Höga bro återinvigd den 29 maj 2015!

Tidsplanen höll!
Den gamla bron i Gunnarsjö är nu invigd i närvaro av bl.a. Landshövding Lena Sommestad. Trots maj månads nyckfulla väderlek lockade invigningen ca 150 personer.

 

Bengt Hjalmarsson och Bo Wisfelt från Kungsäter-Gunnarsjö Bygdelag
håller tillsammans med Jenny i Nord från Länsstyrelsen i bandet när
Landshövding Lena Sommestad klipper för invigning.

 

Trots regntunga skyar var det omkring 150 personer som ville vara med
och gå över Höga bro denna alldeles speciella återinvigningsdag. En
gemytlig mingelstämning bidrog fikan till som alla besökare serverades.

 Samverkansprojekt bevarar unik bro i Gunnarsjö 

I samverkan mellan olika intressenter räddas Höga bro i Gunnarsjö kvar till eftervärlden och blir samtidigt ett intressant inslag utmed en vandringsled i området. Projektet beräknas vara klart våren 2015. Läs mer om projektet på länsstyrelsens hemsida:

http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/nyheter/2014/Pages/fornlamningen-hogebro-restaureras.aspx

 

Valmöte i Kungsäter för Gunnarsjö, Grimmared och Karl-Gustav 2 oktober

Rapport från mötet 

anteckningar-fran-inlandsomradets-valmote-2-oktober-2014.pdf