Kontaktinformation Fiberföreningar

Läs på Jordbruksverkets hemsida om regelverket för bidrag från Landsbygdsprogrammet.

På Länsstyrelsens hemsida finns information om ansökningstider m.m.

Kontaktuppgifter i Varbergs Kommun:

Anna Berntsson
GIS samordnare, kartor
anna.berntsson@varberg.se 
0340-881 74

Christine Källner
Upphandlingschef
christine.kallner@varberg.se
0340 885 52