Lokaler i Himledalen

Lokaler eller anläggningar för olika typer av mötesverkamhet är en viktig del i en levande bygd. Här nedan finns direktlänkar till olika lokaler i Himledalen.

Skällingegården i Skällinge

Grimetons Bygdegård

Huneborg i Hunnestad

Folkets Hus i Rolfstorp

Grimeton IK, dansbana och tält

Rolfstorps församlingshem

Skällinge församlingshem

Grimetons församlingshem

Hunnestads församlingshem

Nösslinge bygdegård