Östra

Himledalen med socknarna Nösslinge, Skällinge, Rolfstorp, Grimeton, Gödestad och Hunnestad bildar tillsammans med Klastorp ett område med nära 4000 invånare. Geografiskt har området Himleån gemensamt som ringlar sig genom hela den vackra Himledalen för att slutligen nå Kategatt vid Lindhovs gård.

Lokaler i Himledalen
Klicka på bilden!

 

 

Valmöte i Himledalen-Klastorp

2 oktober valdes ledamöter till ett nytt verksamhetsår i Varbergs Landsbygdsråd. Mötet höllls i Huneborg, Hunnestad, med byalaget Hublix som värdar för kvällen. Jens Andersen och Lisbeth Klasson från värdföreningen hälsade välkomna och berättade om byalagets pågående projekt. Läs mer om detta på deras Facebooksida.

Kenneth Johansson presenterade rådets första verksamhetsår därefter visade Mattias Nilsson resultatet av den boendeenkät som 1608 personer deltog i under våren. Vid efterföljande diskussioner om frågor för rådet framkom följande förslag:

I övrigt ansåg mötet att de frågor som arbetats med föregående år inom byggnation och infrastruktur behöver vara fortsatt fokus på.

Vi avslutande val till rådet utsågs Ingela Ericsson, Rolfstorp och Kenneth Johansson, Gödestad som ordinarie ledamöter för 2 år respektive 1 år. Stig Johansson, Hunnestad och Mattias Svensson, Rolfstorp valdes till suppleanter.

Tack Hublix för värdskap och fika!

 Inbjuda massmedia till väg 153 i början av maj!

I början av maj planeras att inbjuda massmedia (Tidningar, radio och TV) tilll väg 153 vid olika avsnitt utmed vägen.
Vi kommer vid mötena att presentera alla de synpunkter som inkommit.

Alla som är intresserade att delta vid träffarna för att kunna svara på frågor vid intervjuer är välkomna att meddela detta till Kenneth Johansson via mail knnthjohansson@gmail.com eller telefon 073 550 8409.

Stormöte  22 maj kl. 19.00 i Grimetons bygdegård med paneldebatt om väg 153.

Torsdagen den 22 maj inbjuder Varbergs Landsbygdsråd/ Himledalen-Klastorp till stormöte om väg 153.

I samband med mötet redovisas alla synpunkter om väg 153 samt att inbjudna politiker från kommun och region samt ansvariga från Trafiokverket kommer att medverka i en paneldebatt.

(tidigare annonserat val till Varbergs Landsbygdsråd är framflyttat till september månad).

 

Skolan viktig för bygden


Förskoleverksamheten och skolan är frågor som engagerar många i området. Sedan i mitten av 2012 har frågan varit brinnande inför beslutet om den senaste i raden av skolomorganisationer. Den nya organisationen är planerad att vara genomförd inför läsåret 2014/2015.

Föräldrar till barn i de olika verksamheterna har lagt ner massvis med timmar för att gå igenom förslag, komma med egna förslag, samla till möten m.m.

Områdets valda ledamöter i Varbergs Landsbygdsråd bevakar frågan om förskolan och skolan utifrån ett samhälls-perspektiv där verksamheten är en livsnerv i bygden och samtidigt en viktig del i alla barns utveckling.